Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Bahasa Jawa Ngoko Lugu Digunakan Untuk Siapa Saja ? Berikut Penjelasannya

Penggunaan Bahasa Jawa Ngoko - Dalam kehidupan masyarakat Jawa. Ketika seseorang  berbicara, selain memperhatikan kaidah-kaidah atau tata bahasa, juga masih memperhatikan siapa yang diajak bicara. Berbicara kepada orang yang lebih tua dari kita tentu berbeda dengan berbicara dengan anak kecil atau dengan seseorang yang seumuran dengan kita. Oleh karena itu kita harus mengerti unggah-ungguh basa. Unggah-ungguh basa sendiri dapat dibagi menjadi 3 yakni basa jawa ngoko, basa madya dan basa krama.

Bahasa Jawa Ngoko Lugu Digunakan Untuk Siapa Saja

Lantas Bahasa Jawa ngoko digunakan untuk berbicara kepada siapa saja ?. Sebelum kita membahas penggunaan bahasa jawa ngoko, alangkah lebih baik kita memahami terlebih dahulu mengenai pengertian dan ciri-ciri bahasa ngoko itu sendiri. 

Pengertian Ngoko Lugu

Ngoko lugu merupakan bentuk unggah-ungguh Bahasa Jawa yang semua bentuk semua kosa katanya ngoko atau netral (leksikon ngoko lan netral) tanpa terselip krama, krama inggil, atau krama andhap. Dalam ragam ini afiks yang digunakan adalah afiks di-, -e, dan - ake bukan afiks dipun-, -ipun, dan -aken. Dengan kata lain, basa ngoko lugu disusun dari kata-kata ngoko semua, adapun kata : aku, kowe, mu, e, ake tidak berubah.


Bahasa Ngoko Lugu Digunakan Nalika Guneman Karo Sopo Wae?

Seperti yang sudah dijelaskan, ketika bercakap-cakap dalam Bahasa Jawa, kita harus memperhatikan lawan bicara kita. Jangan sampai kita tidak mengerti unggah-ungguh basa karena hal itu sangatlah penting. Kita bisa saja dinilai tidak sopan apabila menggunakan kata-kata yang tidak sesuai terhadap lawan bicara kita. Oleh karenanya kita harus mengetahui penggunaan Bahasa Jawa Ngoko lugu. Adapun ngoko lugu, gunanya untuk bercakap-cakap atau berbicara :
 1. Orang tua kepada anak, cucu, atau kepada anak muda lainnya
 2. Percakapan orang sederajat, tidak memperhatikan kedudukan pada usia, jadi seperti anak-anak dengan temannya. Pada saat awal revolusi, basa jawa ngoko seringkali digunakan saat pertemuan atau rapat. Mereka menyebut bahasa ini sebagai basa Jawa Dipa. Namun pada saat ini, dalam pertemuan atau rapat, yang sering dipakai adalah Bahasa Indonesia, dan apabila terpaksa menggunakan Bahasa Jawa, mereka menerapkan kembali unggah-ungguhing basa dalam pertemuan seperti dulu. Yakni menggunakan Bahasa Jawa Krama. Sebab orang yang diajak bicara dalam pertemuan itu yang harus dihormati.  
 3. Atasan kepada bawahannya juga menggunakan basa Jawa ngoko. Namun kebanyakan saat ini menggunakan basa krama, meskipun tidak lengkap. Sebab disini terkandung seseorang yang menghormati bawahannya yang dianggap sederajat atau sebagai rekan kerja.
 4. Dipakai pada saat ngunandika, sebab yang diajak bicara adalah diri sendiri tentu saja tidak perlu penghormatan.

Contoh Bahasa Ngoko Lugu

 • Kowe aja metu dhisik !
 • Sliramu arep menyang ngendi ?
 • Piye kabare ? Rak yo apik-apik wae to? Suwe ora ketemu, sliramu awet ayu.
 • Kancane wis podho rabi. Deweke tekan saiki gendakan wae durung duwe.
 • Wit parine sewengi ambrug mergo keno angin
 • Sirahku rasane ngelu mikir gawean kog ora rampung-rampung
 • Tiwas dipikir banget-banget jebule wonge ora kroso
 • Aku mau menyang pasar, kepetuk ibune kancaku tuku sayur
 • Kancaku Cahyo lungo menyang Suroboyo dina Kemis wingi 

Percakapan Bahasa Ngoko Lugu

Nah setelah kita mengetahui kepada siapa saja Bahasa Jawa Ngoko lugu ini digunakan. Berikut ini kami akan memberikan contoh percakapan dengan bahasa ngoko lugu yakni percakapan orang tua kepada anaknya : 

Bapak       : Lho, kowe, kapan kowe tekan ngomah ? Rak yo padha slamet to ?

Anak         : Pangestunipun pak, wilujeng kalawau enjing jam 8 anggen kulo dumugi mriki

Bapak       : Bocah-bocah rak iya apik-apik wae to ? Lha njur sidane kepiye anakmu si Nathan ? Sida arep neruske sekolah na ngendi ?

Anak         : Manawi lare-lare ketingalipun inggih suka gambira. Dene bab Nathan, anggen kulo sowan mriki ajeng nyuwun rembag. Kajengipun lare purun daftar sekolah ingkang ikatan dinas.

Bapak        :  Wah, yo kudu enggal kok putus bab iki, aja kok sesuwe. Dene yen kowe njaluk rembugku mangkene. Wong tuwa iku iya aja banget-banget anggone nyampuri pepinginane bocah. Yen wong tuwa nerangke nganti gamblang siji-sijine, lan iya pekolehe tumrap awake dewe utawa masyarakat wus cukup. Bocahe milih sing endi, wong tuwa nimbang-nimbang maneh. Kaya-kaya si Nathan iku menawa milih sekolah guru iku, saka rasaku yo wis mungguh. Aku ora kabotan, dene kowe yo lila iku, rak mung bab ikatan dinas bae ta ? Iku ora usah mbok pikir dawa. Yen ora pancen niate arep dadi guru tekan besuk, kabotan apa?. Lha, mbok ya kuwajiban nyambut gawe kang mung 6 tahun, iku didawakke dadi 25 taun pisan, iya ora ana pakewuhe, wong pancen niyate arep dadi guru. Kejaba yen niyate dadi guru iku lelamisan.

Anak          : Wah mboten kog Pak. Sampun sapunika kula ndherek pamanggihipun Bapak.  
         
    


Contoh Kalimat Bahasa Ngoko Lugu

 1. Mbok karyabangsa, mengko kowe gawea slametan tumpeng kaya adat nyetauni putumu si thole.
 2. E, tak turu sedela, awakku kog kesele ora kira-kira.
 3. Ora, dik. Suwe kog ora tau kepethuk iku kowe lunga menyang ngendi ?
 4. Ora ono rumuse wong urip penak yen ora gelem rekasa
 5. Dipikir kene ora susah mikir kancane sik tekan saiki ora ngerti nangdi lungane 

Geguritan Bahasa Jawa Ngoko Lugu


Begal 

Begal...

Wong liya nyebut kowe brandal
Saben dina ngasah gaman nganggo ungkal
Kanggo nodhong njero terminal

Begal...
Pinter golek akal
Sapa wae bakal didadeake tumbal
Begal utege wis mirip kadhal
Yen kecekel dulangen sandal

Begal saiki..
Luwih tega nglarani
Nggawa pistul nembak wong nganti mat*
Nggawe gregetan para polisi
Begal dibrantas ana ngendi-endi
Katemon ngrampas ditembak mati

Begal saiki wis kebangetan
Wus kerep nggawa korban
Donya brana asil rampogan
Haram hukume yen dipangan
Bakal nampa ganjaran sing setimpal


Baca juga : Demikian sedikit ulasan mengenai Bahasa Jawa ngoko lugu dalam penggunaannya sehari-hari. Semoga bermanfaat.

Posting Komentar untuk "Bahasa Jawa Ngoko Lugu Digunakan Untuk Siapa Saja ? Berikut Penjelasannya"