Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Parikan Jowo ( Pengertian, Ciri-Ciri dan Contohnya : Nasehat, Lucu, Pendidikan, Sindiran )

Parikan Jowo atau pantun Jawa adalah salah satu seni dalam kesusastraan yang digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan pesan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan tertentu. Terdiri dari dua bagian, yakni sampiran dan isi. Adanya sampiran atau kalimat pembuka bertujuan untuk menarik perhatian orang lain, sehingga orang tersebut memperhatikan dengan seksama tentang isi yang akan disampaikan oleh pembuat parikan.    

Parikan Jowo Yaiku

Selanjutnya, parikan sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah parikan tunggal atau parikan yang terdiri dari dua baris dan parikan ganda yang terdiri dari 4 baris. Parikan dalam kesehariannya acapkali digunakan tidak hanya untuk memberikan nasehat atau pitutur saja, melainkan juga untuk sarana hiburan dalam pergaulan sehari-hari.
Di kesempatan kali ini, kita tidak hanya akan membahas mengenai pengertian dan ciri-ciri parikan saja, melainkan admin juga akan memberikan beberapa contoh parikan dengan berbagai tema, diantaranya parikan jowo lucu, parikan tema pendidikan, nyindir konco, parikan nasehat dan parikan jowo tresno. 

 

Pengertian Parikan

Parikan yaiku pantun jawi ingkang madeg saking sampiran lan isi, bentukipun berbaris-baris lan berderet-deret salajengipun mbentuk bait. Midherek wibawa, dkk (2004: 28), tembung parikan kewujud saking tembung “pari” lan akhiran - an. Tembung “pari” ingkang gadhah artos pantun, lebeting basa kramanipun “pantun”. Wujudipun parikan keleresan kalih persis kados pantun ingkang wonten ing indonesia.

Ada pun ciri parikan / pantun Jawa secara umum sebagai berikut :
  1. Terdapat keterikatan gatra yaitu aturan jumlah baris tiap bait (satuan baris).
  2. Terdapat gatra purwaka yang biasa disebut sampiran atau padhang, dan terdapat gatra tebusan atau uliyan yang merupakan isi atau inti.
  3. Terdapat guru lagu: (disebut juga dhong-dhing) aturan rima akhir pada puisi tradisional Jawa, dalam parikan disebut purwakanthi guru swara.
  4. Terdapat guru wilangan: aturan jumlah suku kata atau wanda tiap bait.


Contoh Parikan Jowo Lucu, Nasehat, Sindiran & Tresno Parikan Jawa Lucu

Tuku kopi wadahe mangkok
Malah mutah ora isoh diombe
Ati-ati marang wong wedok
Ketoke lemah jebule oke

Brambang karo jahe
Lanang wadon podo wae


Kembang mlathi dironce-ronce
Kene setengah mati, kana ora nggape

Lombok abang dicampur kates
Diwadahi boks dijejer langsep
Dasar wong lanang pikiran ngeres
Nyawang sing semoks ndilalah nyungsep

Abang-abang stripe udeng
Ketoro nyentrong dikeki grenjeng
Wong lanang sinyale kenceng
Ketok bok*ng mesthi blereng

Udan deres daerah Mastrip
Golek solatip nang ngisor mejo
Utek ngeres mikire negatif
Pengen posotif rabiyo bendino

Nang jombang sangune ades
Numpak alpard nyewo rental
Wong lanang nek'e ngeres
Ketok donat dikira empal
Parikan Jawa Lucu
Suwe ora jamu
Jamu godhong tales
Suwe ora ketemu
Ketemu pisan awake nggreges

Bisa nggendang ora bisa nyuling
Bisa nyuling ora bisa ndemung
Bisa madhang ora bisa nyanding
Bisa nyandhing ora bisa nembung

Sawo mateng disigar papat
Ladinge ireng rupane karat
Bojo ngganteng tanpa cacat
Bareng meteng ditinggal minggat


Utri tela dibuntel godhong plasa
Godhong plasa kathik kececeran
Rabi lima padha randha
Randha ping lima isih thokceran

Bu kris nyapu karangan
Podo mringis koyok garangan

Kodok kongkang metu sungune
Nisor dijomplang ndukur metu banyuneParikan Jawa Nasehat

Tuku sapu miliha sing dawa
Golek iwak nang kanjeran
Aja nggugu gunemane tangga
Mundhak-mundhak dadi gegeran

Ireng ireng nang jero maron
Tibake susur duweke simbah
Ati seneng kabeh kelakon
Kudu bersyukur nang Gusti Allah

Ayo padha rukuna
Tansah syukur lan nedha trima
Urip pisan ing alam donya
Sugih lan biasa kui wis garise Pengeran Ingkang Maha Kuasa

Conkrah agawe sengsara
Rukun agawe santosa
Sugih utawa paspasan kui pungkasane padha
Ayo sing padha rukun gawe sangu tinggal donya

Nang pasar kapasan tuku bayem
Masyo urip paspasan pokoke atine ayem tentrem
Urip iki wis akeh gudha
Bandha donya dudu takeran kang utama

Pelem kweni digawe rujakan
Kurang kecut ditambahi asem
Ora usah iri benci lan dengkian
Ketimbang mrengut mendhingan mesem


Parikan Jowo Nasehat

Orek-orek montor mabur
Montor mabur gedhe rodane
Gorek arek sik budi luhur
Budhi luhur gedhe godane

Ngombe t*wak dicampur b*r
Tambul bandeng enak rasane
Uripe awak ora tau dipikir
Nuruti seneng kapan marine

Kecik-kecik isine sawo
Beton pongge isine duren
Becik-becik sing nduwe bojo
Waton ngangge open pangerten

Kaca bening digawe cendhela
Kudu dikumbah toya lan sata
Manungsa kudu eling sing Maha Kuwasa
Kudu manembah kang prasaja

Mojokerto kretek terusan
Kali gedhe dalane prau
Dadi jaka ojo adol kebagusan
Nyambuta gawe sing paling perlu

Kudu dikumbah toya lan sata 
Dilap rata supaya nang garing
Kudu manembah kang prasaja
Kodrat manungsa tansaha eling

Blarak sempal kelapa tuwa
Tiba nang lemah, dadi sada
Anak nakal aja diuja
Bisa nyamah asmane wong tuwa

Mangan gethuk lawuhe pecel
Ana bocah mangan saren
Matane ngantuk boyoke pegel
Tinimbang sayah luwung leren

Peyek aja dirmet-remet
Kunir aja dicampur jeruk purut
Ngenyek aja banget-banget
Yen nyindir aja kebacut-bacut

 

Parikan Jawa 2 Gatra

Baladewa ilang gapite
Bareng tuwa sara uripe

Adol gaplek nggo tuku srabi
Ngantek tuwek ora payu rabi

Rujak nanas pantese wadhahi gelas
Tiwas-tiwas nglabuhi wong nanging ora digagas

Kembang cengkeh, gandha sedhep warna akeh
Wong sing sumeh tartemtu mitrane akeh

Bong iku kuburan mayit
Urip sombong angel golek duit

Tuku roti ja tuku kripik
Wis duwe siji ojo lirak-lirik

 Ali-ali ilang matane
Aja lali karo kancane

Pring petung jagak radio
Montang manting mergo bojo loro

Es gandhul taline merang
Lambe nggandul regane larang

Iwak bandeng durung wayu
Jaka ngganteng sugih ngelmu

Bisa nyuling ora bisa ndemung
Bisa nyandhing ora bisa ngambung

Pring-pring bongkotan
Nyondhang-nyandhing njaluk cakotan

Bisa gambang ora bisa gender
Bisa nyawang ora bisa njejer

Numpak becak rodane miring
Ngrasakke penak njaluk maning

Esek - esek godhong jati
Irung pesek memanas ati

Parikan Jawa Pendidikan

Parikan Jawa PendidikanIki wayahe parek esuk
Unine manuk pating kemrusuk
Goleka ilmu sampek kepethuk
Kanggo sangune nik mati sesuk

Manuk mencho nok jerone sengker
Gedhang kates iku pakane
Arek bodho diulang pinter
Nek wis ethes larang regane

Wonokromo nang Wonokitri
Mangan keju dicampuri roti
Nggak ana priya utawa putri
Nek pancen maju terus bisa studi

Gethuk lindri weton Blauran
Tuku saren nang Pasar Turi
Putra lan putri golek pendidikan
Durung leren nang durung mati

Buku parikan diwoco miring
Nggawe spasi isine kucu
Pameran pendidikan pancene penting
Oleh inpormasi yo tambah ilmu

Manuk emprit manuk derkuku
Dadi murit kudu manut guru
Digugu lan ditiru
Pokoke seng apik ngawe tingkah laku

Manuk emprit mimber nyang ndalan
Manuk derkuku dinggo dolanan
Dadi murid kudu sing sopan
Sing dadi guru ojo pencilakan

Manuk emprit manuk derkuku
Olehku tuku ng lowokwaru
Dadi murit sregepo sinau
Sregep sinau sopo ngerti mbesok dadi guru

Carik mojokerto omahe ado
Klambi nyentrik kajange buwo
Cilik dipinterno tugase wong tuo
Bijine apik kebanggane kluargo

Manuk derkuku nyucuki pari
Dadi guru ojo korupsi

Manuk emprit mencok nang uwit tebu
Dadi murid kudu sregep sinau

Manuk puter wernone ireng
Murid pinter gurune seneng


Parikan Jawa Tresno

Yen bisa golekka degan
Yen ora ono yo klapane
Yen bisa golekka prawan
Yen ora bisa yo randhane

Mangan roti dikek i gulo
Tambah enak celupno susu
Aku gak ngerti opo iku tresno
Ngertiku cuma ngerasakno rindu

Bung hatta wakile bung karno
Pahlawan dari indonesia
Kalo sudah cinta atau tresno
Silahkan diminta daripada merana

Nang wonokromo tuku kenongo
Numpak kereto teko sidoarjo
Pas lagi tresno di tinggal lungo
Atiku nelongso dodoku loro

Nang meduro dinoe seloso
Andok sate bakule joko
Wingi kondo jare trisno
Lhakok saiki male konco

Teko krembung bablas tenggumung
Kulak jagung diwadahi karung
Wwong gandrung gak ngurus mledose gunung
Bareng di tikung saiki dadi linglung

Joko lelono menari srimpi
Aku tresno nganti kegowo ngimpi

Tuku klopo numpak becak
Roso tresno marai koplak

Kembang randu
Dipati roso
Seng dirindu
Malah gak kroso

Banyu segoro dicemplungi trasi
Wes kadhung tresno cepet dirabi

Tuku brambang karo micin
Kadung sayang malah dianggurin

Lampu sik tas abang kok wis dadi kuning,
Bendino omong sayang tapi kok nggawe pusing

Lampu sek tas abang, kok wes dadi ijo
Mbendino kondo nek sayang,tapi gak dadi bojo

Tuku brambang keliru merico
Tiwas sayang dianggep konco

Klambi suwek kecepit lawang 
Gayae cuek jebule sayang

Reng Semarang dalane padhang
Modal sayang Yo gak madhang

Mangan kacang nisor wit trembesi
Lungguh pojok ngasah gelati
Nek sayang ndang di rabi
Ojok di simpen jero ati.

Kecepit lawang metu getihe 
Kadung disayang jebul onok sing duwe

Parikan Jawa Lawas

Gethuk lindri saka Blauran
Sing dodol arek Surabaya
Kula ngriki pados seduluran
Bilih lepat nyuwun pangapura

Nang granti nyangkinga kisa
Tuku kupat nang Ngadipura
Kula ngriki ngaturi priksa
Manawi lepat nyuwun sepura

Ayo mulung parine Cempa
Ayarane kurangan tali
Ayo nulung sakpadha-padha
Ganjarane ketemu mburi

Wayah maghrib ojok nang sawah
Ana dalan dhak diwedeni
Dadi wong urip ojok mersalah
Sebab pangeran nggak ngideni


Baca juga :


Demikian ulasan mengenai parikan Jowo,  baik itu pengertian, ciri-ciri, contoh dengan tema nasehat, lucu, pendidikan dan sindiran. Semoga artikel ini bisa sedikit menambah pengatahuan kita terutama tentang kesusastraan dalam budaya Jawa.  

Posting Komentar untuk "Parikan Jowo ( Pengertian, Ciri-Ciri dan Contohnya : Nasehat, Lucu, Pendidikan, Sindiran )"