Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Arti Wilujeng Enjing dan Contoh Ucapannya Dalam Bahasa Jawa

Sahabat, pernahkah kamu mendapat ucapan dari seseorang dengan menggunakan bahasa Jawa yakni kata-kata " Wilujeng enjing sadaya " namun bingung karena tidak tau apa artinya dan harus menjawab apa. Mulai sekarang tidak usah bingung dengan kata-kata diatas, wilujeng enjing berarti selamat pagi

Arti Wilujeng Enjing

Memang Bahasa Jawa termasuk ke dalam bahasa yang banyak penuturannya. Antar kabupaten atau wilayah pun seringkali memiliki penuturan yang berbeda. Sebagai contoh, bahasa Jawa yang digunakan di daerah Solo akan berbeda logatnya dengan Bahasa Jawa yang digunakan dengan daerah Gunungkidul. Berbeda pula dengan Bahasa Jawa yang digunakan di wilayah Jawa Tengah sisi Barat yang berbatasan dengan Jawa Barat atau kita kenal sebagai bahasa ngapak.

Lalu apa bedanya dengan ucapan sugeng enjing ? Dalam penggunaannya, keduanya memiliki makna yang sama yakni selamat pagi. Namun pada kenyataannya banyak yang menggunakan ucapan yang kedua ( sugeng enjing ) serta kedua kata tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Lantas bagimana kita menanggapi atau menjawab salam dari orang yang memberikan ucapan wilujeng enjing ?? Kita bisa menjawabnya dengan kata-kata singkat " Sugeng enjing ugi kagem panjenengan Pak / Bu, maturnuwun "  

Nah bagi kamu yang saat ini sedang belajar Bahasa Jawa dan ingin mengucapkan selamat pagi dalam bahasa Jawa lengkap dengan doa dan ucapan syukur. Di artikel kali ini admin akan memberikan beberapa contoh kalimat yang bisa kamu gunakan atau edit sesuai dengan keperluanmu. Berikut contohnya :

Kumpulan Ucapan Selamat Pagi Bahasa Jawa [ Wilujeng Enjing ]

Wilujeng enjing...senajan kepiye kahanane kudu tetep mbudidoyo, laku becik. Senajan kabecikanmu durung mesti diwales becik dening sepodhone urip, nanging den eling, pungkasaning kabecikanmu bakal dadi urusanmu kalawan Gustimu, dudu marang sepodhone urip...

Ajine diri saking lathi... 
Ajine rogo saking busono 
Wilujeng enjing sedoyo pepundhen 
Sembah sungkeng kulo katur 
Mugi sami pinaringan karahayon 
Sumrambah dumateng sedoyo kaluargi 
Wilujeng makaryo

Wilujeng enjing sedoyo kadang kinasih..Mugi tansah pikantuk rahmadipun Gusti ingkang akaryo jagad. Dipun paringi toto tentrem kartoraharjo, gemah rimah loh jinawi mboten kekirangan punopo.

Wilujeng enjing
Ojo seneng milik barang kang melik-melik.
Kang ngemu surasa, ojo gampang kapilut marang samubarang
kang tangeh lamun bisa digayuh. Mula tansah kudu mulat sarira.
Eling lan narima manut wates kemampuan lan kabisane 
awake dewe-dewe.

Wilujeng enjang....Sugihmu dudu emas picis raja brana sing gampang sirna, Ananging jembare ati sing kaya segara, sing bisa nampa pepasthining Gusti Kang Maha Kuwasa...


Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saha wilujeng enjing, Mugi Sedaya tansah Ginanjar ing kawilujengan.

Wilujeng enjing, wilujeng pepanggihan lan wilujeng makaryo mugi ing wekdal menika panjenengan saha kula tansah pinaringan kawilujengan, kabagaswarasan miwah kabagyan... saking sih wilasaning gusti ingkang maha peparing nenggih Allah SWT
Wilujeng enjang, kang mas lan mbak yu mugi dinten niki tetep bahagia kados biasane, senajan kahanan kirang ngresep ing manah kula lan panjengan, tetep bertahan lan tetep ngelampai kesaenan...

Wilujeng enjing. Langkung-langkung kunjuk.wonten ngarsanipun pangarso olah boso tuwin sastro.....ing pangajab mugiyo tansyah pinayungan karahayon saking Gusti Ingkang Hamurbahing Dumadi.ngaturaken agung panuwun ingkang tanpo pepindan awit saking kebak'ing manah ingkang ihklas.

Sugeng enjang para winasis sapudayanipun. 
Sugeng nindakaken pakaryan kagem para kadang. 
Mugi enjang menika kula dalah penjenengan 
sami tansah winengku ing karaharjan. Amin

Sugeng enjing sadaya. Rekasa nanging legawa luwih kepenak, tinimbang sing jare mulya nanging isih ngersulo. Kang kinaran mulya iku ora manggon ana ing sugihe bandha donya lan dhuwure drajad pangkat nanging mulya iku manggon ana ing memanising ati...


Wilujeng enjing para kadang, mugi berkah karaharjan sami, tinampi kagem sadaya sanak kadang wontena pundi kemawon. Amin.

Wilujeng enjing. Bismillah niat ingsung budal makarya, mugo wae tansah pinaringan berkah lan lancar, budal slamet mulih slamet.

Kata-Kata Wilujeng Enjing Bergambar

Wilujeng Enjing Sadaya

Wilujeng Enjing Sadaya

Wilujeng Enjing Sadaya


Demikian sedikit penjelasan mengenai arti wilujeng enjing atau selamat pagi berikut dengan penggunaannya dalam kalimat. Semoga dengan sedikit penjelasan tadi, kamu tidak bingung lagi bila mendengar kata-kata tersebut dan mampu membalasnya dengan benar. Semoga artikel ini bermanfaat, mari kita belajar Bahasa Jawa. Posting Komentar untuk "Arti Wilujeng Enjing dan Contoh Ucapannya Dalam Bahasa Jawa"