Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

8 Contoh Geguritan [ Puisi Jawa ] Bertema Pahlawan

Jika kalian pernah belajar bahasa Jawa di bangku SD maupun SMP, sudah pasti kalian pernah diberikan tugas untuk membuat sebuah geguritan. Tidak hanya sebatas membuat geguritan saja, bahkan beberapa sekolah juga mengadakan lomba membaca geguritan terutama saat memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Geguritan bertema pahlawan adalah yang paling banyak dibacakan selain geguritan bertema tentang Indonesia serta geguritan bertema pendidikan.

8 Contoh Geguritan Bertema Pahlawan

Nah bagi kalian yang saat ini sedang bingung mencari contoh geguritan bertemakan pahlawan, dikesempatan kali ini, kami akan sedikit membagikan geguritan bertemakan sesuai dengan yang kalian cari. Berikut 8 contoh geguritan bertema pahlawan yang kami rangkum dari berbagai sumber :PAHLAWANKU
( Eka lawla )

Abang putih
Ginebermu tanpa sayah
Nadyan wes akeh
Riwe..luh lan rah
Sing wutah

NKRI dudu negara sing diwenehi
Nanging...
NKRI bisa ngadhek ing bumi
Merga para pejuang negari
Kanggo kamardhikan ibu pertiwi


OJO PODO CONGKRAH
( Yuli )

Ibu Pertiwi nandang keronto-ronto..
Hanyekseni putra putri sami congkrah...
Nangis....???
Luh tumetes ana ing bumi iki...
Ibu sedih ngger...
Eling... eling... elingo..
Perjuangane Bopo bopomu...
Ngrebut kamardikane bumi iki....
Ngusir para penjajah walanda...
Kanti lilo legowo toh nyowo..
Kanti lilo legowo ninggalke keluarga...
Kanti lilo legowo kelangan nyowo...
Kangko nglabuh labet ing negoro..
Elingo... elingo... elingo...
Welinge bopo bopo pejuang kito...
Openono ibu pertiwimu...
Terusno perjuanganku...
Ben ora muspro olehku gugur...
Ojo kok sia-sia ....
Ojo podho congkrah...!!!!

AKU RAPOPO
( Yoga Yhoo )

Ora tak pikir timbang kenthir
Ora tak gagas timbang ra waras
Moncere pangucap ing zaman kang kelakon
Sinartan kahanan kang durung mapan
Poro punggowo podho regujegan
Rebut bener rebut pinter
Kanthi dalih kang kadaluwarso
Mugo iki dudu pratondho
Sirnane roso katresnane bongso
Batin iki ora lilo
Kelingan naliko semono
Linambaran bondho lan nyowo
Poro pejuang maju ing palagan
Kanggo hamujudake kamardikan
Nanging......................
Kamardikan mau
Kog koyo koyo hamung semu
Manunggale kawulo kaobrak abrik
Soko pokal gawe kang durung mesthi becik
Kondho tumindak adil nanging sanyatane kog mung pokil
Aku rapopo????


Aku rapopo
Ora tak pikir timbang kenthir
Ora tak gagas timbang ra waras
Moncere pangucap ing zaman kang kelakon
Sinartan kahanan kang durung mapan
Poro punggowo podho regujegan
Rebut bener rebut pinter
Kanthi dalih kang kadaluwarso
Mugo iki dudu pratondho
Sirnane roso katresnane bongso
Batin iki ora lilo
Kelingan naliko semono
Linambaran bondho lan nyowo
Poro pejuang maju ing palagan
Kanggo hamujudake kamardikan
Nanging......................
Kamardikan mau
Kog koyo koyo hamung semu
Manunggale kawulo kaobrak abrik
Soko pokal gawe kang durung mesthi becik
Kondho tumindak adil nanging sanyatane kog mung pokil
Aku rapopo????


TANGISE BUMI PERTIWI
( J Sumarto )
Sabanjure,
Getih luntur ing bantala
Luh dlumewer saka netra
Nyawang saka kaca

Para putra bangsa
Andum tembang sesongaran
Para paraga
Nindakake laku pancakara
Melik Urip kadonyan

Rungokna pasambat lara
Bukaken kupingingmu
Ana sesambat ngayuwara
Kang Nandang lara
Rerintihan
Kadya jangkrik ngerik
satengahe unine bedil gas

Apa sliramu mentala
Nyumurupi kahanan punika
Apa hora ana ing jiwamu
Rasa duhkita ?

Mbok uwis
Dilereni pancakara iki
luwih aji bangsa
Tinimbang kekareban dadi panguwasa

KAMARDIKAN
( Artha Wibowo )


Aku kowe paribasane,
mung kari nglungguhi kloso kang wis gumelar..

Aku kowe paribasane,
kari njagong silo tumpang ongkang okang..
Ora ngalami jaman perang..

Kamardikan iki dumadi mergo
trekah polah perjuangane simbah..
Simbahmu, simbahku, simbahe bongso iki..

Kamardikan..
Wis kelakon puluhan tahun kepungkur..
Aku kowe sak bongso mung kari njogo..

Opo aku kowe isih nduweni rumongso..?
Isih duwe pangeling eling
marang perjuangane poro simbah simbah
kang berjuang wani tatu dilawani ngelih nganti adus getih..
Opo aku kowe isih duwe roso hormat..?

Elingo..
Sak iki lemah sing tok idak,
banyu sing tok ombe pametune bumi
sing dadi panganku panganmu
kuwi mergo lelabuhane poro pahlawane bongso..

Tanpo pamrih..
Murih anak putune biso urip mulyo..
Biso urip merdiko
tanpo dadi budake wong seko monco negoro..

MARANG PAHLAWAN
( Bagus Sugiharto )

Siji-siji kembangmu gugur
Siji-siji kembangmu prethel
Siji-siji godhongmu alum
Siji-siji godhongmu ceblok
Najan kembang lan godhongmu wis ilang
Nanging sliramu tetep mbudidaya amrih tekadmu bisa langgeng
Semangatmu tansah makantar tan suda
Mbesuk sewu godhong bakal trubus
Mbesuk sewu kembang bakal mekar.....


GURIT PAHLAWAN
( Grassius Josef IR )

Pahlawan
Gahlawan
Tentaranipun
GUSTI
Ingkang soroh jiwa raga nyawa
Kathi ikhlas rila
Kangge mulya saha luhuring
Nusa bangsa saha negari
Panjenengan besmi
Para pangembat pusaraning praja
Para anggota dpr
Sageda nulad
Perjuangan panjenengan sami

DINTEN PAHLAWAN
( Junar Yatno )

Wus pirang pirang abad
Nuswantara dijajah Walanda
Kala semana
Larang sandang larang pangan
Akeh pagebluk
Akeh wong kang rekasa
Akeh wong kang sengsara
Kabeh sarwa kalunta lunta

Nanging, saiki wus mardika
Amarga para Pahlawan kang wani bela pati marang Nagara
Para Pahlawan toh tohan nyawa
Ngupaya Nuswantara bisa mardika

Wus Suwidak Sanga tahun Indonesia mardika
Nanging lelabuhan para Pahlawan tan kena lali
Amarga, negara kang becik iku
Negara kang nduweni Bangsa
Kang ora bakal nglalekake sejarah
nagara

Baca juga :


Itulah 8 contoh geguritan ( puisi Jawa ) bertemakan tentang kepahlawanan. Semoga bermanfaat bagi anda.

Posting Komentar untuk "8 Contoh Geguritan [ Puisi Jawa ] Bertema Pahlawan"