Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

50 Contoh Parikan Jowo Nasehat, Lucu dan Menarik

Parikan merupakan sejenis pantun jawa yang sangat merakyat karena mudah dibuat dan diucapkan oleh siapapun tanpa memandang umur, tempat, asal-usul maupun pendidikannya. Terdiri dari dua bagian yakni sampiran dan isi. Sampiran merupakan bagian pertama dan merupakan wadah sedangkan isi merupakan bagian yang kedua.

Parikan Jowo Nasehat

Dilihat dari bentuknya, sampiran berisi bunyi yang biasanya berupa tantangan yang membutuhkan jawaban sedangkan isi merupakan jawaban dari tantangan yang telah disebutkan. Apabila pertanyaan telah dilontarkan maka jawabannya harus diberikan. Parikan atau pantun Jawa biasa digunakan untuk menyampaikan pesan, nasehat, pitutur baik itu dalam suatu acara atau pertemuan. Parikan yang digunakan adalah parikan Jowo Nasehat. Adapula yang digunakan sebagai suatu sarana bahan candaan dalam pergaulan sehari-hari. Dalam hal ini biasanya parikan yang digunakan adalah parikan jawa lucu, saru, parikan jawa nyindir konco, ataupun parikan jowo tresno.  

Baca juga : 40 Pantun Jawa ( parikan ) Lucu, Gokil, dan Buat Tertawa

Parikan dikatakan ideal apabila terdapat keserasian antara kedua unsur yakni sampiran dan isi. Keduanya saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Dengan demikian terdapat suatu aturan, ciri-ciri agar parikan disebut ideal, diantaranya :

Ciri-Ciri Parikan :

  1. Terdiri dari dua baris ( yaitu parikan pantun tunggal ) atau empat baris ( yaitu parikan ganda ) masing-masing disebut gatra.
  2. Masing-masing gatra terdiri dari dua potongan ( pedhotan )
  3. Masing-masing pedhotan terdiri dari empat suku kata ( wanda )
  4. Pada parikan dua gatra ( parikan tunggal ) gatra pertama adalah sampiran dan gatra kedua disebut isi
  5. Pada parikan empat gatra ( parikan ganda ) dua gatra pertama disebut sampiran dan dua gatra terakhir disebut dengan isi.
  6. Sajak parikan adalah sajak silang dengan pola a-b untuk parikan tunggal dan a-b-a-b untuk parikan ganda.    

Di artikel kali ini, kami akan memberikan beberapa contoh bentuk parikan jowo nasehat beserta dengan berbagai tema :


Contoh Parikan Jowo Nasehat


Parikan Jowo Nasehat ( parikan tunggal )

Mlaku dhisik ninggal kari
Digawe becik ora dititeni

Kembang gedhang dipangan sapi
Timbang begadang mending ngaji

Kursi goyang sikile papat
Nek berjuang jo golek pangkat

Ana kebo diguyang nang kali
Nek golek jodo ati-ati

Kendal Kaliwungu
Ajar kenal mumpung ketemu

Gethuk dibungkus godhong suruh
Nek ketemu ojo sombong lan angkuh

Pecel saren
Nek kesel yo leren 

Pasar pon ning kutha Sala
Yen ora klakon ojo gela

Dhung-dhung tabuhan wayang
Kudhung-kudhung ora tau sembahyang 

Ali-ali hilang matane
Aja lali karo kancane

Menyang kali manggul watu
Ojo lali sholat lima waktu

Rujak wuni metune ing wayah bengi
Aja lali ngundakna bobot pribadi

Warna biru pancen resep yen dinulu
Kabeh mau bisa kuwat yen bersatu

Kembang kacang kembang kedhele
Nek durung menang aja pertheta-perthethe

Pithik cilik dikurung kranjang
Aja ndelik ayo berjuang

Rempeyek diremet-remet
Nek ngenyek aja banget-banget

Gathutkaca Pringgodani
Dadi pemuda ja wedi mati

Ece dienggo dermenan
Tinimbang rame luwwung gentenan

Stasiun pagere kawat
Asalkan rukun pasti kuat.

Mangan kacang karo roti
Ayo sembahyang karebe bathi

Bong iku kuburane mayit
Aja sombong ndak rekasa

Kembang cengkeh ganda sedhep warna aneh
Wong sing sumeh tartemtu mitrane akeh

Semarang kaline banjir
Aja sumelang yen ora dipikir 

Isuk-isuk ngumbah vespa
Vespa gambar luna maya
Monggo sregep mbasuh asta
Ben ora keno virus corona

Menyang Tuban tuku gula
Sing temenan mesthi bisa

Dolan sore menyang Jember
Yen sinau mesthi pinter

Rujak dulit enake campur tahu
Dadi murid wajibe kudu sinau

Sasi juni pas dino Selasa
Tetep dilakoni sandyan rekasa

Pitik cilik nuthuli dedak
tumindak becik mesthi kepenak

Es coklat roso madu
Kudu semangat ben uripe maju 


Parikan Jowo NasehatParikan Jawa Nasehat 4 Gatra

Di karang tembok akeh wong mati
Ojo methik kembang semboja
Dadi wong wedok sing ngati-ati
Aja nganti kena baya penggoda

Ana lombok diwadhahi lepek
Ana jenang seru legine
Dadi wong wedok sing betah melek
Supaya wong lanang akeh rejekine

Biyung surip tuku klobot
Pethuk encik tawa roti
Uwong urip panven abot
Mula kudu ngati-ati

Wayah maghrib nyetel radio
Lagune bengawan Solo
Mumpung isih urip goleka kawruh
Mbesuk nek tuwa nggak dadi wong bodho

Orong-orong nang ngisor kedondong
Omah gedhek dirangkep kepang
Dadi uwong ojo sombong
Yen kepepet ojo utang

Nang ujung katon Meduro
Tanjyng Perak akeh kapale
Ayuk unjung marang wong tuwo
Supaya awak ilang sangkale

Nggoreng kocur wajane lemah
Ojok sampik mati genine
Kula tutur klawan genah
Ojok sampik dadi atine

Peluru nggak tedhas watu
Rengginang entek selawe
Nik turu melua aku
Sandhang-pangan goleka dhewe


Uwur-uwur kodhok segara
Dluwange kesiram mangsi
Sokur-sokur nek ndika Jawa
Nek berjuang sik ati-ati


Nang Jombang tokone China
Sanggariti akeh ulane
Ana perlambang saben dina
Ati-ati momong ragane


Nabuh bedhug ndokur langgar
Mangan ketupat dicampur gula
Kula nglodruk tasih belajar
Bilih lepat nyuwun pangapura


Nabuh bedhug aja sandhalan
Bayang bangku kula pakoni
Kulo ngludruk minangka kumpulan
Limang wektu kulo lakoni


Kacarasa jaca pengilon
Kaca bening digawe cendhela
Sapa ngrasa sapa sing takon
Manungsa kudu eling sing nggawe nyawa


Ali-ali gelang kuningan
Yen selaka digawe susuk
AJa lali kudu elingan
Yen cilaka gethun ing mbesuk


Ali-ali ilang matane
Gantenana matane akik
Aja lali karo wong tuwane
Ngelingana rikala isih cilik


Parikan Jowo Lucu

Esuk-esuk cuacane cerah
Golet kerja sing barokah
Kancane wis pada nikah
Lhaa aku nglamar wae susah

Mangan awan ajang godong
Najan nyawang bungah e koyo di gendong
Bihun goreng lalap lombok
Sing digadang jebul seumuran simbok

Ngedusi wedhus banyu
Neng cedhak kalen ngisor wit bambu
Rangurus opo jawabmu
Sik penting aku I Love You

Sore-sore plesir nang taman lampion
Sing ditaksir jebul wus nduwe calon

Seko Kartasura liwat Juwiring
Sing merjuangno durung mesthi nyanding

Itulah beberapa contoh parikan jowo nasehat yang bisa kami berikan bagi anda. Semoga dengan adanya ulasan artikel di atas bisa bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua.

Posting Komentar untuk "50 Contoh Parikan Jowo Nasehat, Lucu dan Menarik"